LIKOVNI PROGRAM

Izložbena aktivnost Doma kulture Studenstki grad odvija se u dva galerijska prostora: Galeriji i Velikoj Galeriji, koje svojim koncepcijama, međusobno komplementarnim, čine jedinstvenu programsku celinu. Program Galerije usmeren je pre svega ka afirmaciji rada studenata i mladih umetnika koji tek stupaju na savremenu umetničku scenu i koji u svojim istraživanjima na inovativan način pristupaju umetničkom mediju. Aktivnost Velike Galerije uključuje realizaciju izložbi afirmisanih vizuelnih stvaraoca, kao i produkciju projekata nastalih specijalno za ovu galeriju ili inspirisanih njenim specifičnim prostorom. Edukacija, pospešivanje recepcije savremene umetnosti u najširoj javnosti i decentralizacija kulturnih dešavanja u odnosu na uže jezgro grada odvija se kroz predavanja, razgovore i prezentacije iz domena istorije i teorije umetnosti i dizajna. Bitan aspekt rada likovnog programa usmeren je na saradnju s umetničkim akademijama, kao i na pružanje podrške domaćoj umetničkoj produkciji i produkciji koja nastaje u kolaboraciji s umetnicima i umetničkim grupama iz inostranstva. Od 1981. godine u Domu kulture Studenstki grad u kontinuitetu se održavaju bijenalne manifestacije studentskog crteža i studentske grafike, u kojima učestvuju studenti i postdiplomci s umetničkih akademija iz Srbije, s po jednom gostujućom akademijom iz inostranstva. U okviru likovne redakcije deluje i Likovni studio crtanja i slikanja za mlađi uzrast.

 

 

MaidaGruden
urednik likovnog programa

Rođena 2. decembra 1975. godine u Užicu. Diplomirala 2001. godine na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2006. godine radi kao urednik  likovnog programa Doma kulture Studentski grad. Takođe, deluje u okviru kustoskog dua maramaida zajedno s istoričarkom umetnosti Marom Prohaskom Marković, s kojom je organizovala niz domaćih, internacionalnih izložbi i umetničkih kolonija.
Od 2003. do 2005. radila kao kustos u Narodnom muzeju u Beogradu na odeljenju za Noviju umetnost. Jedan je od urednika elektronskog časopisa za vizuelne umetnosti www.dipassage.org. Član je Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA.

mail: maida.gruden@dksg.rs