LIKOVNI PROGRAM

Izložbena aktivnost Doma kulture Studenstki grad odvija se u dva galerijska prostora: Galeriji i Velikoj Galeriji, koje svojim koncepcijama, međusobno komplementarnim, čine jedinstvenu programsku celinu. Program Galerije usmeren je pre svega ka afirmaciji rada studenata i mladih umetnika koji tek stupaju na savremenu umetničku scenu i koji u svojim istraživanjima na inovativan način pristupaju umetničkom mediju. Aktivnost Velike Galerije uključuje realizaciju izložbi afirmisanih vizuelnih stvaraoca, kao i produkciju projekata nastalih specijalno za ovu galeriju ili inspirisanih njenim specifičnim prostorom. Edukacija, pospešivanje recepcije savremene umetnosti u najširoj javnosti i decentralizacija kulturnih dešavanja u odnosu na uže jezgro grada odvija se kroz predavanja, razgovore i prezentacije iz domena istorije i teorije umetnosti i dizajna. Bitan aspekt rada likovnog programa usmeren je na saradnju s umetničkim akademijama, kao i na pružanje podrške domaćoj umetničkoj produkciji i produkciji koja nastaje u kolaboraciji s umetnicima i umetničkim grupama iz inostranstva. Od 1981. godine u Domu kulture Studenstki grad u kontinuitetu se održavaju bijenalne manifestacije studentskog crteža i studentske grafike, u kojima učestvuju studenti i postdiplomci s umetničkih akademija iz Srbije, s po jednom gostujućom akademijom iz inostranstva. U okviru likovne redakcije deluje i Likovni studio crtanja i slikanja za mlađi uzrast.

 

 

Na sastanku saveta Galerije Doma kulture „Studentski grad“ na osnovu pristiglog materijala na Konkurs za izlagačku 2016. godinu odlučeno je da termine za izlaganje u 2016. godini u Galeriji i Velikoj galeriji DKSG dobiju:

 

1.   Nikola Marković,  C17H18F3NO 

2.   Ana Vujović, Glitch

3.   Nikola Grulović, Buđenje svesti

4.   Tamara Branković, Pogled odavde - Početak nečeg novog

5.   Tatjana Dukić Počuč, Ovo su knjige Nojzac

6.   Antanasije Punoševac, Prostori lica

7.   Milena Gajić, Nulla Dies Sine Linea

 

8. Jednodnevna video prezentacija fotografija Zorislava Paunkovića

 

U preostalim terminima održaće se izložbe koje se svake godine održavaju u Galeriji i Velikoj galeriji DKSG: Bijenale studentskog crteža Srbije; Izložbe nagrađenih autora sa Bijenala; Međunarodni salon fotografije minijature, Godišnja izložba studenata odseka za dizajn Politehničke Akademije; Godišnja izložba grafičke kolonije mladih u Prolom Banji, Radionica i izložba u saradnji sa izdavačkom kućom Kornet iz Beograda, izložba Likovnog studija za decu Doma kulture Studentski grad i izložbe po pozivu.

 

Savet Galerije Doma kulture „Studentski grad“: Gordan Nikolić, redovni prof na FLU Beograd, Marko Lađušić, vanredni prof na FPU Beograd, Valdimir Ranković, docent, FILUM Beograd, Maja Stanković, docent, Fakultet za medije i komunikacije, Maida Gruden, urednik likovnog programa DKSG

 


 

 

MaidaGruden
urednik likovnog programa

Rođena 2. decembra 1975. godine u Užicu. Diplomirala 2001. godine na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2006. godine radi kao urednik  likovnog programa Doma kulture Studentski grad. Takođe, deluje u okviru kustoskog dua maramaida zajedno s istoričarkom umetnosti Marom Prohaskom Marković, s kojom je organizovala niz domaćih, internacionalnih izložbi i umetničkih kolonija.
Od 2003. do 2005. radila kao kustos u Narodnom muzeju u Beogradu na odeljenju za Noviju umetnost. Jedan je od urednika elektronskog časopisa za vizuelne umetnosti www.dipassage.org. Član je Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA.

mail: maida.gruden@dksg.rs