DOM KULTURE "STUDENTSKI GRAD"
Telefon blagajne za informacije i rezervacije ulaznica: 011 / 2691 - 442
Fax: 011 / 3193 -889
e-mail: office@dksg.rs 
Bulevar Zorana Đinđića 179
11070 Novi Beograd

Ovde možete videti lokaciju Doma na mapi
 

V.d. direktora

Boris Postovnik

e-mail: direktor@dksg.rs

 

Tehnički sekretar
Maja Atlagić
e-mail: office@dksg.rs


Sekretar

Đorđe Marković

e-mail: djordje.markovic@dksg.rs

 

Pozorišni program
Lada Kapičić Đurić
e-mail: lada.kapicic@dksg.rs

 

Filmski program

Igor Toholj

e-mail: igor.toholj@dksg.rs

 

Književni program

Tamara Mitrović

e-mail: tamara.mitrovic@dksg.rs

 

Muzički program

Milan Đurđević

e-mail: milan.djurdjevic@dksg.rs 

Likovni program

Maida Gruden
e-mail: maida.gruden@dksg.rs

Tribina

Nevena Miletić Sarić

e-mail: nevena.miletic@dksg.rs


Akademski filmski centar

Milan Milosavljević, organizator

Ivan Velisavljević, urednik Arhiva

e-mail: afc-redakcija@dksg.rs

 

Biblioteka

Nataša Papić

e-mail: biblioteka@dksg.rs 

 

Koordinator programa

Ana Todorović
e-mail: ana.todorovic@dksg.rs

 

Rukovodilac poslova za odnose s javnošću i marketing

Željko Jaćić

e-mail: zeljko.jacic@dksg.rs

 

Službenik za odnose s javnošću i marketing

Ana Kukić

e-mail: ana.kukic@dksg.rs


Stručni saradnik za odnose sa javnošću

Marina Lučić

e-mail: marina.lucic@dksg.rs 

 

Organizator

Marija Radosavljević

Dragica Šišović

e-mail: organizator@dksg.rs

 

Grafički dizajner

Anna Kiš Živković
e-mail: anna.kis@dksg.rs

Realizator programa

Vlada Todorović

Duško Joksimović

e-mail: tehnika@dksg.rs

 

Tehnička služba

Nikola Karlaš

Marko Antonić

e-mail: marko.antonic@dksg.rs

e-mail: it@dksg.rs


Arhiv Doma kulture

Ivana Gavrilović
e-mail: arhiv@dksg.rs 

 

Računovodstvo

Aleksandra Jovanović

e-mail: aleksandra.jovanovic@dksg.rs