DOM KULTURE "STUDENTSKI GRAD"
Telefon blagajne za informacije i rezervacije ulaznica: 011 / 2691 - 442
Fax: 011 / 3193 -889
e-mail: office@dksg.rs 
Bulevar Zorana Đinđića179
11070 Novi Beograd

Ovde možete videti lokaciju Doma na mapi
 
V.d. direktora
Boris Postovnik
direktor@dksg.rs

 

Tehnički sekretar

e-mail: office@dksg.rs

 

Književni program

Tamara Mitrović

e-mail: tamara.mitrovic@dksg.rs

Pozorišni program

Lada Kapičić Đurić

e-mail: lada.kapicic@dksg.rs

Muzički program

Milan Đurđević

e-mail: milan.djurdjevic@dksg.rs 

Likovni program

Maida Gruden
e-mail: maida.gruden@dksg.rs

Filmski program

Igor Toholj

e-mail: igor.toholj@dksg.rs

Akademski filmski centar

Milan Milosavljević

Ivan Velisavljević

e-mail: afc-redakcija@dksg.rs

 

Biblioteka

Nataša Papić

e-mail: biblioteka@dksg.rs 

Odnosi sa javnošću

Marina Lučić

e-mail: marina.lucic@dksg.rs 

 

Organizator

Marija Radosavljević

e-mail: organizator@dksg.rs

 

Koordinator programa

Ana Todorović
e-mail: ana.todorovic@dksg.rs


Grafički dizajner

Anna Kiš Živković
e-mail: anna.kis@dksg.rs

Realizator programa

Vlada Todorović

Duško Joksimović

e-mail: tehnika@dksg.rs

 

Tehnička služba

Nikola Karlaš

Marko Antonić

e-mail: marko.antonic@dksg.rs

e-mail: it@dksg.rs


Arhiv Doma kulture

Ivana Gavrilović
e-mail: arhiv@dksg.rs 

 

Računovodstvo

Marica Živković

e-mail: marica.zivkovic@dksg.rs