DOM KULTURE "STUDENTSKI GRAD"
Telefon blagajne za informacije i rezervacije ulaznica : 011 / 2691 - 442
Fax : 011 / 3193 -889
e-mail : office@dksg.rs 
Bulevar Zorana Đinđića179
11070 Novi Beograd

Ovde možete videti lokaciju Doma na mapi
 
v.d. direktor
Bojana Katalina

telefon: 011 / 2691 - 442 lokali 202 i 203

e-mail: office@dksg.rs

 

Književni program

Tamara Mitrović

telefon: 011/3191-108 
e-mail: tamara.mitrovic@dksg.rs

Pozorišni program

Lada Kapičić Đurić

telefon: 011/3191-108
e-mail: lada.kapicic@dksg.rs

Muzički program

Milan Đurđević

telefon: 011/3191-108
e-mail: milan.djurdjevic@dksg.rs 

Likovni program

Maida Gruden
e-mail: maida.gruden@dksg.rs

Filmski program

Igor Toholj

Telefon: 011/2673-623
e-mail: igor.toholj@dksg.rs

Akademski filmski centar

Milan Milosavljević

Ivan Velisavljević

Telefon: 011 / 2691 - 442

e-mail: milan.milosavljevic@dksg.rs

 

Biblioteka

Nevena Tomić

Ivana Gavrilović

telefon: 011/3193-928
e-mail: biblioteka@dksg.rs 

Odnosi sa javnošću

Marina Lučić

telefon: 011/2696-439
e-mail: marina.lucic@dksg.rs 

Grafički dizajner

Anna Kiš Živković
e-mail: anna.kis@dksg.rs

Koordinator programa

Ana Todorović
e-mail: ana.todorovic@dksg.rs

Sekretar

Ana Radović
e-mail: ana.radovic@dksg.rs

Tehnički sekretar

Maja Atlagić

telefon: 011/2671-525
e-mail: maja.atlagic@dksg.rs

Realizator programa

Duško Joksimović
e-mail: tehnika@dksg.rs

 

Tehnička služba

Nikola Karlaš

Marko Antonić

telefon: 011 / 2691-442

e-mail: marko.antonic@dksg.rs

Arhiv Doma kulture

Ivana Gavrilović
e-mail: arhiv@dksg.rs 

Organizator

Marija Radosavljević

telefon: 011/269-1442

e-mail: organizator@dksg.rs


Računovodstvo

Marica Živković

telefon: 011/2670-252
e-mail: marica.zivkovic@dksg.rs