TRIBINSKI PROGRAM

Redakcija tribinskog programa ide u susret očekivanjima studenata Univerziteta u Beogradu, ostalih beogradskih univerziteta, mladih ljudi i svih zainteresovanih građana, nastojeći da zadovolji njihovu potrebu za proširivanjem znanja o aktuelnim pitanjima i problemima društva u kome žive. Tribinski program omogućava posetiocima da o različitim temama čuju mišljenje najistaknutijih naučnika, istraživača, eksperata i umetničkih stvaralaca, raspravljaju sa njima o određenoj temi i izraze sopstevene stavove I mišljenja unutar profilisane debate i dijaloga kao plemenitog intelektualnog konflikta.

 

Tribinski program ostvaruje se u sledećim oblicima:

I. tematski ciklusi / razgovori / promocije / predavanja,

II. okrugli stolovi / paneli / debate,

III. kursevi / seminari / radionice.

 

KONTAKT:


Nevena Miletić Sarić - urednica tribinskog programa        

nevena.miletic@dksg.rs

Nevena Miletić Sarić

Nevena Miletić Sarić rođena je 1982. godine u Jagodini, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirila je Srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine, a drugi stepen studija okončala je na istom fakultetu 2009. godine i stekla akademski naziv diplomirani filolog srpskog jezika i književnosti – master. Student je doktorskih studija Kulture i medija na Fakultetu političkih nauka. Urednica je tribinskog programa u DKSG od septembra 2018. godine. Prethodno je radila kao asistent u naučnoj oblasti Komunikologija na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu (2010 – 2017) i bila anketar, promoter i član tima za istraživanje i analizu tržišta u Marketinškoj agenciji „JWT”u Beogradu (2005 – 2008). Autor je više naučnih radova, koautor „Komunikološkog leksikona” (Fakultet za kulturu i medije, Beograd, 2012, 2017), učesnik nekoliko naučnih skupova u zemlji i regionu i lektor knjiga „Osnove menadžmenta medija” (Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009) i „Resetovanje stvarnosti” (Protokol, Novi Sad, 2008).