Filmski Program

Filmski program DKSG je koncipiran s idejom da zadovoljava filmofilska opredeljenja kinematografski obrazovane publike, kao i da podržava bazične kulturološke i obrazovne potrebe šire studentske publike, pre svega Studentskog grada. Program se realizuje kroz prikazivačku delatnost profesionalnog igranog, dokumentarnog i animiranog filma u tradicionalnim programskim oblicima, filmskim ciklusima, festivalima i drugim reprezentativnim formama, kao što su tribine, razgovori i predavanja o filmu. Produkciona delatnost Filmskog programa ostvaruje se kroz periodična izdanja edicije Kinematograf, kao i kroz rad na realizaciji dokumentarnih filmova u okviru regionalne Radionice arheološkog i etnografskog filma Pametnik.

 

urednik programa Igor M. Toholj

tel. 26 91 442

igor.toholj@dksg.rs

 

Igor M. Toholj

Biofilmografija  Rođen 1968. godine u Beogradu. Autor je dvadesetak eksperimentalnih i dokumentarnih filmova, koji su prikazivani i nagrađivani na festivalima u zemlji i inostranstvu.

 

Počeo je filmsku karijeru kao član nekoliko najvažnijih kino-klubova bivše SFRJ-KKDOB i AFC-a. Studirao je Sociologiju na Filozofskom fakultetui diplomirao Filmsku i TV montažu na Fakultetu Dramskih umetnosti u Beogradu, gde je dobitnik nagrade Slavko Vorkapić  za najboljeg studenta u generaciji. Od 2000-2003 predavao je Osnove filmske montaže na Katedri za kameru Akademije Umetnosti.  Bio je stipendista Federazione Circoli del Cinema, na Univerzitetu Dante Aligijeri, Ređo Kalabrija, Italija, tokom 2005. Preveo i priredio knigu Za tren oka: perspektive filmske montaže, Voltera Marča, poznatog američkog filmskog montažera.  Učestvovao u radu raznih žirija i kao selektor programa na festivalima u zemlji i inostranstvu(Alternative film-video, Cinema city, Balkanima, Underhill, Bdenje duše, Kratka forma, Beldocs). Selektor je programa Eco Dox u okviru Festivala Evropskog filma Palić i festivala Green screen Fest u Beogradu. Od 1994. do danas radi kao Urednik filmskog programa u Domu kulture Studentski grad, gde je priredio mnogobrojne filmske programe, projekcije, retrospektive, cikluse,  tribine i predavanja iz oblasti estetike, istorije i teorije igranog i dokumentarnog  filma. U okviru filmskog programa DKSG, pokrenuo je i ediciju Kinematograf  sa tri objavljena izdanja iz oblasti istorije i teorije filma, radionicu antropološkog dokumentarnog filma Pametnik (u okviru koje je nastalo 8 kratkih dokumentarnih filmova do danas), kao i serijal od 12 emisija iz oblasti filmske kritike Poslednji panteon, sa filmskim kritičarima 90-tih. Radi kao mentor na radionici dokumentarnog filma Kratka forma. Objavljuje tekstove iz estetike, kritike i istorije filma u časopisima Filaž i Camera Lucida. 2008. je osnovao Zero Filmsku i Tv produkciju. Оd 2012 je član sekcije dokumentarista Akademije Filmske Umetnosti i Nauke i Umetničkog saveta Filmskog centra Srbije 2012-14.

 

Izbor iz filmografije-kao reditelj / Selected filmography-as director

 

1986. Ratovi zvezda (Star Wars) eksperimentalni, 13'

1987. Fantazma smrti (Phantasm of death) kratki igrani 15'

1988. Smrt metalosaurusa (Death of Metalosaurus) eksp. 3'

1988. Shooting eksperimentalni 3'

1988. In movie eksperimentalni 3'

1992. Vazdušne puške (Air-guns) igrano-eksperimentalni 13'

1994. Ostalo je ćutanje (The silence had left)dokumentarni,9'

1996. Hodnik (The Corridor) igrano-eksperimentalni,11'

1999. Bangla Borča, dokumentarni, 57'

2000. Noćne kretnje, dnevni snovi (Night Movements, Day Dreams) dok. 6', Apsolutna pobeda (Absolute Victory)eksp.4'

2001. Kontraafekat (Counter-effect) dokumentarni 6'

2003. Kino Arhaik: poslednja turneja (Cinema Archaic – The Last Tour) dok. 41', Metež (Turmoil) eksperimentalni, 13'

2005. Tri kape za čuvanje (Three Hats For Keeps) dok. 50'

2008. Tačka prekida (The br(e)aking point) dokumentarni, 28'

2011. Preko granica (Crossing the borders), dokumentarni, 58', Tačka prekida 2: Fizički fenomen (The Br(e)aking point 2: Physical phenomenon), dokumentarni, 11'

2012. Šta nedostaje na ovoj slici ? (What’s missing in this picture?) dokumentarni, 39’,

2015. Čovek koji je pojeo sebe, 22’

 

Autor/koordinator projekta Godišnja Regionalna konferencija :
Budućnost evropskog filma-rodna ravnopravnost iz ugla mladih filmskih autora,
održana u maju 2014. u DKSG, pod pokroviteljstvom Eurimages-a