CIKLUS PREDAVANJA 0=1 [DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

 Utorak 22.6. u 20:00

GENERATIVNA, ALGORITAMSKA I SOFTVERSKA UMETNOST

 

Govori: Dejan Grba

 

Koncepcije generativne, algoritamske i softverske umetnosti su nastale iz modernističkih istraživanja stvaralačkog procesa, materijalnog i kontekstualnog identiteta umetničkog dela, pod uticajem teorije informacija, teorije sistema, kibernetike i semiotike. Srodne su u primeni unapred određenih kriterijuma za planiranje, realizaciju i prezentaciju rada. Ovo predavanje prikazuje izbor generativnih, algoritamskih i softverskih radova zasnovanih na kompjuterskoj obradi, kontroli i artikulaciji različitih medijskih sadržaja.

"/> Generativna, algoritamska i softverska umetnost
22. 6. 2010.| Likovni program

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA 0=1 [DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

Utorak 22.6. u 20:00

GENERATIVNA, ALGORITAMSKA I SOFTVERSKA UMETNOST

 

Govori: Dejan Grba

 

Koncepcije generativne, algoritamske i softverske umetnosti su nastale iz modernističkih istraživanja stvaralačkog procesa, materijalnog i kontekstualnog identiteta umetničkog dela, pod uticajem teorije informacija, teorije sistema, kibernetike i semiotike. Srodne su u primeni unapred određenih kriterijuma za planiranje, realizaciju i prezentaciju rada. Ovo predavanje prikazuje izbor generativnih, algoritamskih i softverskih radova zasnovanih na kompjuterskoj obradi, kontroli i artikulaciji različitih medijskih sadržaja.
Signature: A/04-06/10