Predstavljanje multimedijalnog festivala SOUND&VISIONS, koji će biti održan u Majdanpeku 25-27.6.2010.

( I deo )


Učesnici: Saša Tkačenko, Vladimir Stojković, Predrag Jeremić, Marko Nikolić, Dalibor Knežica

 

U istoriji poznat kao grad iz čije se reke ispira zlato, Majdanpek danas pokušava da ispravi krivu nemara i pronađe se u tranziciji među malo gradova sa strategijom kulturnog razvoja kao jedne od bitnih stvari u prepoznavanju identiteta. Festival multimedijalnog stvaralaštva Sound and Visions zamišljen je kao presek, iz jednog od bezbroj mogućih uglova posmatrano, alternativnog audiovizuelnog izraza kroz pet programa u različitim, za lokal autentičnim, gradskim prostorima. Pored revijalnih programa, kao što su: Program video radova, Program video spotova i Program Open source filmova, postoji i takmičarski program u čijoj selekciji će biti kratki igrani film.

"/> Predstavljanje multimedijalnog festivala SOUND&VISIONS, koji će biti održan u Majdanpeku 25-27.6.2010.
13. 5. 2010.| Akademski filmski centar

 

Četvrtak 13.5. u 19:00

Mala sala/Donji hol Velike sale/

Amfiteatar

Predstavljanje multimedijalnog festivala SOUND&VISIONS, koji će biti održan u Majdanpeku 25-27.6.2010.

( I deo )


Učesnici: Saša Tkačenko, Vladimir Stojković, Predrag Jeremić, Marko Nikolić, Dalibor Knežica

 

U istoriji poznat kao grad iz čije se reke ispira zlato, Majdanpek danas pokušava da ispravi krivu nemara i pronađe se u tranziciji među malo gradova sa strategijom kulturnog razvoja kao jedne od bitnih stvari u prepoznavanju identiteta. Festival multimedijalnog stvaralaštva Sound and Visions zamišljen je kao presek, iz jednog od bezbroj mogućih uglova posmatrano, alternativnog audiovizuelnog izraza kroz pet programa u različitim, za lokal autentičnim, gradskim prostorima. Pored revijalnih programa, kao što su: Program video radova, Program video spotova i Program Open source filmova, postoji i takmičarski program u čijoj selekciji će biti kratki igrani film.
Signature: A/04-06/10