CIKLUS PREDAVANJA 0=1 [DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

 

 Utorak 6.4. u 20:00

 

DIGITALNA ANIMACIJA I FILM

 


Govori: Dejan Grba 

 

 

 

Predavanje razmatra glavne odrednice digitalne paradigme - apstrakciju, kodifikaciju, samo-regulaciju, virtuelizaciju i programiranje - u stvaralačkim pristupima koji nastaju digitalizacijom komercijalne animacije/filma, digitalnim preispitivanjem njihovih koncepcijskih, formalnih i kulturoloških aspekata i digitalnim istraživanjem njihovih izražajnih, narativnih i perceptivnih potencijala.


"/> Digitalna animacija i film
6. 4. 2010.| Likovni program

 

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA 0=1 [DIGITALNA I NOVOMEDIJSKA UMETNOST]

Utorak 6.4. u 20:00

DIGITALNA ANIMACIJA I FILM


Govori: Dejan Grba 

 

Predavanje razmatra glavne odrednice digitalne paradigme - apstrakciju, kodifikaciju, samo-regulaciju, virtuelizaciju i programiranje - u stvaralačkim pristupima koji nastaju digitalizacijom komercijalne animacije/filma, digitalnim preispitivanjem njihovih koncepcijskih, formalnih i kulturoloških aspekata i digitalnim istraživanjem njihovih izražajnih, narativnih i perceptivnih potencijala.
Signature: A/04-06/10