10.10 – 22.10, Hol Biblioteke, izložba knjiga

DALEKOISTOČNE KNjIŽEVNOSTI

Daleki istok je termin koji može imati različita značenja, uglavnom je sinonim za Istočnu Aziju, pa geografski i kulturološki obuhvata Kinu, Tibet, Japan, Tajvan, Koreju i Vijetnam. Terminom su obuhvaćene i države i kulture jugoistočne Azije (Kambodža, Malezija, Mianmar, Tajland, Indonezija, Filipini). Upoznajte se sa literarnim stvaralaštvom ovih naroda, posebno velikih književnosti Kine i Japana.

"/> DALEKOISTOČNE KNJIŽEVNOSTI
10. 10. 2012.| Biblioteka

10.10 – 22.10, Hol Biblioteke, izložba knjiga

DALEKOISTOČNE KNjIŽEVNOSTI

Daleki istok je termin koji može imati različita značenja, uglavnom je sinonim za Istočnu Aziju, pa geografski i kulturološki obuhvata Kinu, Tibet, Japan, Tajvan, Koreju i Vijetnam. Terminom su obuhvaćene i države i kulture jugoistočne Azije (Kambodža, Malezija, Mianmar, Tajland, Indonezija, Filipini). Upoznajte se sa literarnim stvaralaštvom ovih naroda, posebno velikih književnosti Kine i Japana.