Ciklus predavanja s filmskim primerima: AMERIČKI FILM I NASILJE

 

Četvrtak 18.3.

NASILJE U FILMOVIMA NOVOG HOLIVUDA

 

 Govori: dr Ljubomir Maširević

 

Nakon pada Produkcionog koda, zakonskog okvira cenzure u klasičnom Holivudu, i promene društvene klime dolazi do razvoja eksplicitne estetike filmskog nasilja. Reditelji kao što su Sem Pekinpo, Stenli Kjubrik i Artur Pen su u filmovima Divlja horda, Paklena Pomorandža i Boni i Klajd razvili novi pristup snimanju filmskog nasilja koji je umesto neprikazivanja nasilnog akta insistirao na njegovom prikazivanju. Društvena klima tog vremena davala je, takođe, nasilni kontekst, a događaji kao što su Vijetnamski rat i tuče uličnih bandi u velikim urbanim centrima inspirisali su reditelje da filmski tematizuju nasilje.

Pored spomenutih filmova biće reči i o Ratnicima podzemlja, Taksisti, Napadu na policijsku stanicu 13 iRolerbolu.

"/> Nasilje u filmovima novog Holivuda
18. 3. 2010.| Filmski program

Studio 26

Četvrtkom u 19:30

Ciklus predavanja s filmskim primerima: AMERIČKI FILM I NASILJE

 

Četvrtak 18.3.

NASILJE U FILMOVIMA NOVOG HOLIVUDA

 

 

Govori: dr Ljubomir Maširević

 

Nakon pada Produkcionog koda, zakonskog okvira cenzure u klasičnom Holivudu, i promene društvene klime dolazi do razvoja eksplicitne estetike filmskog nasilja. Reditelji kao što su Sem Pekinpo, Stenli Kjubrik i Artur Pen su u filmovima Divlja horda, Paklena Pomorandža i Boni i Klajd razvili novi pristup snimanju filmskog nasilja koji je umesto neprikazivanja nasilnog akta insistirao na njegovom prikazivanju. Društvena klima tog vremena davala je, takođe, nasilni kontekst, a događaji kao što su Vijetnamski rat i tuče uličnih bandi u velikim urbanim centrima inspirisali su reditelje da filmski tematizuju nasilje.

Pored spomenutih filmova biće reči i o Ratnicima podzemlja, Taksisti, Napadu na policijsku stanicu 13 i Rolerbolu.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/03/10