OD ČISTOG DO PRLJAVOG FILMA

NEMAČKI AVANGARDNI FILM DVADESETIH

 

Govori: Branko Vučićević

 

Posle I svetskog rata, u želji da sačuva nacionalni i kulturni identitet, Nemačka nacionalizuje svoju filmsku industriju, kao i Rusija i druge evropske zemlje. Tako, sem komercijalnog filma, nemački nacionalni studio UFA pomaže radu likovno orijentisanih umetnika Hansa Rihtera, Vikinga Egelinga i Valtera Rutmana. Njihovo bavljenje filmom studiozno je istraživalo ritam u slikarstvu, a Rihter takvoj vrsti filma daje nazivApsolutni film.

"/> OD ČISTOG DO PRLJAVOG FILMA NEMAČKI AVANGARDNI FILM DVADESETIH
17. 3. 2010.| Akademski filmski centar

Sreda 17.3. u 18:00/20:00

Mala sala

Istorija avangardnog filma za početnike i ponavljače

OD ČISTOG DO PRLJAVOG FILMA

NEMAČKI AVANGARDNI FILM DVADESETIH

 

Govori: Branko Vučićević

 

Posle I svetskog rata, u želji da sačuva nacionalni i kulturni identitet, Nemačka nacionalizuje svoju filmsku industriju, kao i Rusija i druge evropske zemlje. Tako, sem komercijalnog filma, nemački nacionalni studio UFA pomaže radu likovno orijentisanih umetnika Hansa Rihtera, Vikinga Egelinga i Valtera Rutmana. Njihovo bavljenje filmom studiozno je istraživalo ritam u slikarstvu, a Rihter takvoj vrsti filma daje naziv Apsolutni film.
Signature: A/01-03/10