CIKLUS PREDAVANJA

FOTOFORUM

 

Moderatori:

Ivan Petrović, dipl. fotograf i

Vesna Mićović, docent na katedri za fotografiju na Novoj Akademiji

GostiMihailo Vasiljević, Dragan Petrović

 

Fotoforum, ciklus predavanja o fotografiji, ima za cilj da približi ulogu i razjasni značaj i razvoj fotografije kao savremene umetničke prakse u Srbiji. Ukazivanje na različite vidove fotografskih praksi i njihovog potencijala u afirmisanju oblasti fotografije kroz predstavljanje savremene fotografske produkcije i istraživanje značaja fotografskih arhiva (privatnih ili instucionalno definisanih) i njihovog korišćenja u umetničkim praksama predstavljaće okosnicu ovog ciklusa.

Moderatori i njihovi gosti: kustosi, teoretičari, umetnici razmatraće preduslove nastanka umetničke fotografske prakse u svetu, kako je i kada taj uticaj došao do nas, kakva je situacija s našim lokalnim umetničkim proizvodom i čemu služi fotografija kao savremena umetnost u Srbiji. 

"/> Fotoforum
23. 3. 2010.| Likovni program

 

Utorak 23.3. u 19:00

Mala sala

CIKLUS PREDAVANJA

FOTOFORUM

 

Moderatori:

Ivan Petrović, dipl. fotograf i

Vesna Mićović, docent na katedri za fotografiju na Novoj Akademiji

Gosti: Mihailo Vasiljević, Dragan Petrović

 

Fotoforum, ciklus predavanja o fotografiji, ima za cilj da približi ulogu i razjasni značaj i razvoj fotografije kao savremene umetničke prakse u Srbiji. Ukazivanje na različite vidove fotografskih praksi i njihovog potencijala u afirmisanju oblasti fotografije kroz predstavljanje savremene fotografske produkcije i istraživanje značaja fotografskih arhiva (privatnih ili instucionalno definisanih) i njihovog korišćenja u umetničkim praksama predstavljaće okosnicu ovog ciklusa.

Moderatori i njihovi gosti: kustosi, teoretičari, umetnici razmatraće preduslove nastanka umetničke fotografske prakse u svetu, kako je i kada taj uticaj došao do nas, kakva je situacija s našim lokalnim umetničkim proizvodom i čemu služi fotografija kao savremena umetnost u Srbiji. 
Signature: A/01-03/10