19. 9. 2012.| Forum

Среда 19. 9. у 19:00, Студио 26

Филозофске теме

ВИЗАНТИЈСКА УЧЕНОСТ И ФИЛОЗОФИЈА

Говори Вера Јањићијевић

 

Византијске духовне и материјалне тековине уткане су у европску интелектуалне токове и чине основу за разумевање феноменологије западно европске мисаоности. На основу темељнијих увида у византијску теолошку и филозофску баштину може се разложно и непристрасно одредити значајна улога византијске филозофије и њена неизоставно место у широком склопу европског мишљења. Повећано занимање за филозофију у Византији и реактуализовање дела и аутора из филозофске баштине на пространом тлу Ромејског царства, запажа се и у домаћој филозофској продукцији, нарочито међу историчарима српске филозофије и филозофије у Србији.

 Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/09/12