17. 9. 2012.| Forum

Понедељак 17. 9. у 19:00, Мала сала

Косметске теме

КОСОВО И МЕТОХИЈА

ПОСТМОДЕРНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Разговор поводом књиге Миломира Степића

Учествују: Часлав Оцић, Радован Радиновић, Живојин Ђурић. Саша Гајић, Небојша Вуковић, Милош Кнежевић и аутор

 

Водећи српски стратеголог, политички географ и геоекономиста Миломир Степић доказао се као врсни истраживач косовско-метохијског феномена и темељни познавалац теоријске, опште и регионалне балканске геополитике. Најновије његово дело о Косову и Метохији представља вредан допринос науци. Читав рад проткан је појмовно-категоријалним иновацијама, геополитичким неологизмима, концептуалним специфичностима, оригиналним методолошким приступима, сврсисходним имагинацијама и апликативним аспектима геополитике. Степићев геополитички дискурс није популарно-естрадни, публицистичко-сензационалистички и интуитивно аматерски, али јесте актуелан, критичан, ангажован, неокласичан и чврсто теоријски утемељен. Захваљујући ауторовим запажањима, и анализама, закључцима и сугестијама, косовско-метохијско питање добија нове обрисе - од вредновања географских својстава, природних богатстава и етно-демографских диспропорција, до савременог положаја у „балканском геополитичком чвору“, функције „геополитичке макро-тврђаве Балкана“ и значаја за будући опстанак и развој Србије у контексту „постмодерног геополитичког есперимента“ који траје.

Акдемик Часлав Оцић

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/09/12 A/09/12


foto: Aleksandrija Ajduković