12. 9. 2011.| Pozorišni program

Ponedeljak 12. 9. u 20:00 Amfiteatar
Pozorište na Terazijama
Kabaretska scena
Milenko Zablaćanski
Po motivima knjige
How understand Serbs
Željko Jovanović,
Mihailo Vukobratović:
KAKO RAZUMETI SRBE
Kabare Vladana Savića
Igraju: Vladan Savić, Kristina Savić, Vladan Vučković Paja,
Uroš Ranković

Na pitanje kako razumeti Srbe, polovina nacije će odgovoriti
da je to nemoguće, ona druga da je to veoma lako. Ova kabaretska predstava je pokušaj da se pronađe upravo taj najmanji zajednički imenitelj ovih različitih, ne samo mišljenja već, reklo bi se životnih opcija, opredeljenja, političkih uverenja...

U predstavi Kako razumeti Srbe jedno simpatično zanovetalo iznosi izvesne dileme u vezi s našim nacionalnim osobenostima i vrednostima za koje smatramo da su nesumnjive. Pita se zašto nas svet
ne razume, zašto o nama ne misli kako bismo mi želeli i diskretno sugeriše moguće odgovore.

Taj, ne mali, zadatak preuzeo je na sebe glumac Vladan Savić, koji glumom i uz obilje muzike nastoji
da nama samima pokaže zašto je to tako. Ako je tako?

Željko Jovanović