Utorak 196. u 20:00, Studio 26

Nova Poezija: Kritika

Govore: Biljana Andonovska, Jelena Milinković, Tamara Krstić, Vanja Radaković i Jana Aleksić

"/> Nova Poezija: Kritika
19. 6. 2012.| Književni program

Utorak 19. 6. u 20:00, Studio 26

Nova Poezija: Kritika

Govore: Biljana Andonovska, Jelena Milinković, Tamara Krstić, Vanja Radaković i Jana Aleksić

 

Cilj projekta Nova poezija je predstavljanje i afirmacija mlade i najmlađe generacije pesnikinja i pesnika, koja je u poslednjih nekoliko godina počela jasno da se ocrtava na mapi savremene srpske književnosti. Okvirno govoreći, reč je o autorima rođenim nakon 1975, pa sve do najmlađih. Projekat će trajati tokom zime i proleća 2012. godine i obuhvatiće tri programske celine: 1) Serija od pet javnih čitanja poezije; ukupno oko 30 pesnikinja i pesnika; 2) Okrugli sto sa autorskim autopoetičkim izlaganjima i kritičarskim referatima o mladoj srpskoj poeziji; 3) Priređivanje i izdavanje zbornika mlade srpske poezije, planirano za oktobar 2012.

 

Projekat se izvodi uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/06/12; A/06/12