30. 5. 2012.| Forum

Среда 30. 5. у 18:00, Студио 26

Књигама на кризу

ДЕМОКРАТИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ

Демократија и бомбардовање

Разговор поводом дела Зорана Аврамовића

Учествују: Милован Митровић, Милан Брдар, Драган Симеуновић, Зоран Јевтовић, Слободан Антонић, Љубиша Деспотовић, модератор Милош Кнежевић.

 

 

Хоће ли демократија коначно остварити онај историјски сан у коме ће се помирити вук и јагње? Искуство новије европске и светске историје показује да демократија није универзални рецепт за решавање друштвених противречености. С једне стране, она се инструментализује за унутрашње и спољнополитичке интересе, а с друге стране, у њеним недрима се крију разни облици насиља. У књизи се брани становиште да ће сама демократска идеја много више користи имати од рационалних критичара него од немисаоних апологета и сналажљивих прагматичара. Демократији сваки грађанин најбоље служи, уколико јој критички приступа.

Зоран АврамовићVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/05/12 A/04-05/12