7. 5. 2012.| Forum

Понедељак 7. 5. у 19:00, Мала сала

Филозофија животиња

ПТИЦЕ

Метафорички и симболички значај положаја човека у животињском свету

Говори Предраг Крстић

 

Често се превиђа да је човек, ма колико настојао на хуманим специфичностима, у основи животиња. Зоологија у саставу науке о животу пружа широке могућности за филозофске рефлексије о детерминизму и индетериминизму (з)бивања у свету. Донедавно се мислило да филозофирање живота искључује филозофирање животиња. Иако су филозофи од самих освита филозофије на хоризонту разложног мишљења имали и животиње, тек од недавно развија се филозофирање других живих бића. Не догађа се то само у етологији – науци о понашању животиња – већ и унутзар „класичнијег“ филфоског дискурса. Управо том облашћу се на запажен начин позабавио и филозоф Предраг Крстић.

 Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/05/12 A/04-05/12