Četvrtak, 105. u 20:00, Mala sala

Savremena poezija

Nova Poezija: Četvrto čitanje

"/> Nova Poezija
10. 5. 2012.| Književni program

Četvrtak, 10. 5. u 20:00, Mala sala

Savremena poezija

Nova Poezija: Četvrto čitanje

 

Cilj projekta Nova poezija je predstavljanje i afirmacija mlade i najmlađe generacije pesnikinja i pesnika, koja je u poslednjih nekoliko godina počela jasno da se ocrtava na mapi savremene srpske književnosti. Okvirno govoreći, reč je o autorima rođenim nakon 1975, pa sve do najmlađih. Projekat će trajati tokom zime i proleća 2012. godine i obuhvatiće tri programske celine: 1) Serija od pet javnih čitanja poezije; ukupno oko 30 pesnikinja i pesnika; 2) Okrugli sto sa autorskim autopoetičkim izlaganjima i kritičarskim referatima o mladoj srpskoj poeziji; 3) Priređivanje i izdavanje zbornika mlade srpske poezije, planirano za oktobar 2012.

 

Projekat se izvodi uz podršku Ministarstva kulture Republike SrbijeVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/05/12; A/05/12 A/04-05/12