OTKAZANO

Sreda, 16. 05., u 19.00, Čitaonica E

MEDIJI U NR KINI – KINESKI MEĐUNARODNI RADIO

U nastavku priče o medijima u NR Kini, biće predstavljen Kineski međunarodni radio, najveća kineska radio kuća. Svoj program Kineski međunarodni radio emituje duže od 70 godina. Programi se emituju na oko 50 jezika, a od 1961. godine i na srpskom jeziku. Priču o Kineskom međunarodnom radiju pratiće fotografije i video snimci.

pripremio: Goran Vasiljević

"/> MEDIJI U NR KINI – KINESKI MEĐUNARODNI RADIO
16. 5. 2012.| Biblioteka

OTKAZANO

Sreda, 16. 05., u 19.00, Čitaonica E

MEDIJI U NR KINI – KINESKI MEĐUNARODNI RADIO

U nastavku priče o medijima u NR Kini, biće predstavljen Kineski međunarodni radio, najveća kineska radio kuća. Svoj program Kineski međunarodni radio emituje duže od 70 godina. Programi se emituju na oko 50 jezika, a od 1961. godine i na srpskom jeziku. Priču o Kineskom međunarodnom radiju pratiće fotografije i video snimci.

pripremio: Goran Vasiljević