Izvesno učešće:                                - Nadežda Radović, Podunavske Nemice (radni naslov)

- Nina Polovina, Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija u Srbiji i Nemačkoj

- Jelena Kostić-Tomović, Leksička sredstva za rodno senzitivnu upotrebu jezika u nemačkom i srpskom

- Mila Todorović, Pitanje prekida trudnoće iz socijalnih razloga – uporedna analiza slučajeva u Srbiji i Nemačkoj (radni naslov)

- Juliana Jovičić, Doprinos TALFJ i Mine Karadžić stvaralaštvu J.V. Getea i Vuka Karadžića (radni naslov)

- Kristina Dragović, Kete Frankental, jedna od prvih lekarki u Nemačkoj, borac za socijalnu pravdu, prava žena i reformu zdravstvenog sistema (radni naslov)

e='font� e1�?_��^-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:SR'>Skup će proširiti perspektive učesnika i učesnica, kao i slušalačke i čitalačke publike, podstaći će ih da temu sagledaju iz novih uglova i da obogate sopstveni pristup, kao i da intenziviraju međusobne kontakte i uspostave saradnju.

 

 

Forma: otvoreni okrugli sto / seminar

Zbog kratkog roka ne može se slati javni poziv na učešće (call for papers),

tako da bi referentkinje i referenti učestvovali po pozivu i shodno radovima koje su već objavljivali. Publika će biti uključena i po ličnom i po javnom pozivu. Publika učestvuje u diskusiji.

"/> IZ DRUGOG UGLA : ŽENA U NEMAČKOJ I SRBIJI
26. 5. 2012.| Biblioteka

26.5.2012.

Čitaonica E

IZ DRUGOG UGLA : ŽENA U NEMAČKOJ I SRBIJI

otvoreni okrugli sto 

U saradnji sa  elektronskim časopisom Komunikacija i kultura online i

Geteovim društvom iz Beograda (www.geteovo-drustvo.org) koje se bavi afirmisanjem Geteovog dela, okupljanjem i podržavanjem kulturnih stvaralaca (prevodioca, umetnika, novinara itd.) i naučnika (filologa, istoričara, politikologa) koji deluju u Srbiji i okruženju, a bave se nemačkim jezikom, književnošću, kulturom i drugim temama vezanim za nemačko govorno područje Biblioteka Doma kulture organizuje otvoreni okrugli sto čiji je cilj da iz različitih uglova sagleda položaj žene u dve različite sredine, u Nemačkoj i Srbiji, kao i ulogu i sudbine žena u međusobnim kontaktima ova dva naroda. Poređenje dve kulturne sredine obezbediće mogućnost za poređenje, sa tim i podsticajnu i plodonosnu spoljnu perspektivu.

Više o događaju na: www.dksg.rs

Moderator skupa : Jelena Kostić-Tomović

 

Cilj:                Cilj skupa je da iz različitih uglova sagleda položaj žene u dve različite sredine, u Nemačkoj i u Srbiji, kao i ulogu i sudbina žena u međusobnim kontaktima ova dva naroda. Poređenje dve kulturne sredine obezbediće pritom mogućnost za poređenje, a time i veoma podsticajnu i plodonosnu spoljnu perspektivu.

Skup će imati naglašeni interdisciplinarni karakter. Imajući, naime, u vidu činjenicu da je tema toliko obimna i složena da se ne može iscrpno obraditi ni u najširim okvirima, opredelili smo se da je osvetlimo iz nekoliko veoma različitih uglova (istorija, lingvistika, književnost, feminizam itd.), i da tako učesnice i učesnike skupa, prisutne i svu zainteresovanu čitalačku publiku (onlajn zbornik koji će biti objavljen) podstakne na različite pristupe, ideje, tumačenja itd.

Skup „Iz drugog ugla: žena u Nemačkoj i Srbiji“ trebalo bi da bude uvod u niz  različitih aktivnosti i manifestacija čiji bi zajednički cilj bio da doprinesu boljem razumevenju  i poboljšanju društvenog položaja žene u  Srbiji i okruženju.

 

Na koja pitanja skup treba da odgovori?

1.      Da li se na osnovu poređenja društvenog položaja žene u Nemačkoj i Srbiji mogu doneti zaključci koji će biti korisni u kontekstu daljih zalaganja za poboljšanje društvenog položaja žene u Srbiji?

2.     Ukoliko poređenje s Nemačkom može doneti korisne uvide u kontekstu daljih zalaganja za poboljšanje društvenog položaja žene u Srbiji, u kojim je domenima to poređenje osobito korisno, koje vidove istraživanja treba osobito podsticati, kakve informativne i edukativne programe treba prevashodno organizovati?

3.     Da li nakon skupa „Iz drugog ugla: žena u Nemačkoj i Srbiji“ organizatori i učesnici(-ce) skupa treba da nastave saradnju da bi uporednim sagledavanjem društvenog položaja žene u Srbiji i okruženju, s jedne strane, i u zemljama nemačkog govornog područja, s druge strane, da bi tako doprineli boljem razumevanju društvenog položaja žene u Srbiji i njegovom poboljšanju?

4.     Ukoliko organizatori i učesnici(-ce) nastavljaju saradnju u ovoj oblasti, kakve bi konkretno aktivnosti trebalo preduzeti? Koje se još institucije,  organizacije i pojedinci mogu uključiti u njih?

 

Željeni efekti:         Skup će proširiti perspektive učesnika i učesnica, kao i slušalačke i čitalačke publike, podstaći će ih da temu sagledaju iz novih uglova i da obogate sopstveni pristup, kao i da intenziviraju međusobne kontakte i uspostave saradnju.

 

Forma: otvoreni okrugli sto / seminar

Zbog kratkog roka ne može se slati javni poziv na učešće (call for papers),

tako da bi referentkinje i referenti učestvovali po pozivu i shodno radovima koje su već objavljivali. Publika će biti uključena i po ličnom i po javnom pozivu. Publika učestvuje u diskusiji.

Trajanje: jedan dan (pola dana ili ceo dan, u zavisnosti od broja referenata)

 

Minimalan broj referenata i referentkinja: 4

 

Maksimalan broj referentkinja i referenata: 8 do 10

 

Organizacija: Geteovo društvo u Beogradu i elektronski časopis „Komunikacija i kultura online“ uz podršku Biblioteke Doma kutlure „Studentski grad“ (Uključivanje dodatnih partnera je moguće, čak i veoma poželjno!)

 

 

Zbornik: elektronski (onlajn) zbornik radova, u izdanju elektronskog časopisa „Komunikacija i kulturaonline“ i Geteovog društva u Beogradu (Uključivanje dodatnih partnera moguće i poželjno.)

 

Moguće referentkinje i referenti i teme (okvirne formulacije):

 

Izvesno učešće:                                - Nadežda Radović, Podunavske Nemice (radni naslov)

- Nina Polovina, Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija u Srbiji i Nemačkoj

- Jelena Kostić-Tomović, Leksička sredstva za rodno senzitivnu upotrebu jezika u nemačkom i srpskom

- Mila Todorović, Pitanje prekida trudnoće iz socijalnih razloga – uporedna analiza slučajeva u Srbiji i Nemačkoj (radni naslov)

- Juliana Jovičić, Doprinos TALFJ i Mine Karadžić stvaralaštvu J.V. Getea i Vuka Karadžića (radni naslov)

- Kristina Dragović, Kete Frankental, jedna od prvih lekarki u Nemačkoj, borac za socijalnu pravdu, prava žena i reformu zdravstvenog sistema (radni naslov)

e='font� e1�?_��^-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:"Georgia","serif";mso-ansi-language:SR'>Skup će proširiti perspektive učesnika i učesnica, kao i slušalačke i čitalačke publike, podstaći će ih da temu sagledaju iz novih uglova i da obogate sopstveni pristup, kao i da intenziviraju međusobne kontakte i uspostave saradnju.

 

 

Forma: otvoreni okrugli sto / seminar

Zbog kratkog roka ne može se slati javni poziv na učešće (call for papers),

tako da bi referentkinje i referenti učestvovali po pozivu i shodno radovima koje su već objavljivali. Publika će biti uključena i po ličnom i po javnom pozivu. Publika učestvuje u diskusiji.

Link za bmp dokument :