Petak 10. 6. u 20:00, Velika sala
Otvoreno pozoriŠte & Radionica studija glume četvrti zid
JAVNI čAS 14
(23. premijera)

Igraju: Dunja Veselinović, Katarina V

"/> JAVNI ČAS 14
10. 6. 2011.| Pozorišni program

Petak 10. 6. u 20:00, Velika sala
Otvoreno pozoriŠte & Radionica studija glume četvrti zid
JAVNI čAS 14
(23. premijera)

Igraju: Dunja Veselinović, Katarina Vidaković, Katarina Gvozden, Milica Gudžulić, Sara Damnjanović, MiloŠ Jovanić, Aleksa Jovanović, Maja Jovanović, Zorana Krsmanovoć, Nikola Pavlović, DuŠan Ranković, Bojana Spalević, Nikola Sredojević, Biljana Stojadinović, Nevena čeh
Režija: Nemanja Savković, Srđan КaranovićVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/06/11