RADAR, KOŽA

Grupu Radar su u proleće 2008. u Beogradu osnovali Saša Marković i Stevan Novaković. Gotovina je njihov prvi poduhvat.Od samog početka po beogradskim buvljacima sakupljana je Sirovina da bi se dobila Gotovina. Rezultat te aktivnosti je mnoštvo radova raspoređenih u tri galerijska prostora (Galeriji Remont, Galeriji Doma kulture Studenstski grad i Galeriji Doma omladine)

"/> Koža
12. 6. 2009.| Likovni program

Galerija od 12.do 19.6.

RADAR, KOŽA

Grupu Radar su u proleće 2008. u Beogradu osnovali Saša Marković i Stevan Novaković. Gotovina je njihov prvi poduhvat.Od samog početka po beogradskim buvljacima sakupljana je Sirovina da bi se dobila Gotovina. Rezultat te aktivnosti je mnoštvo radova raspoređenih u tri galerijska prostora (Galeriji Remont, Galeriji Doma kulture Studenstski grad i Galeriji Doma omladine)Vrste materijala u arhivi: Pozivnica

Signature: Pz/Li/06/09


Pozivnica