16. 4. 2019.| Ostali programi

5 – 24. april, Velika galerija i Donji hol Velike sale

Otvaranje: petak, 5. april, 18.00

SUPER JA / Izložba radova studenata Odseka za dizajn Visoke škole strukovnih studija (VŠSS ) Beogradska politehnika

 

Naslovna tema ovogodišnje izložbe Super ja simbolično predstavlja istraživanje sopstvenog bića i alter ega kao i značenja reči heroj i superheroj. Izložba traga za odgovorom na pitanje da li smo spremni da u današnje vreme uzmemo ulogu heroja i pomognemo drugima i društvu u celini. Novina na ovogodišnjoj izložbi VŠSS Beogradska politehnika je predstavljanje novog smera na osnovnim studijama pod nazivom Koncept i karakter dizajn, kroz posebne projekte koji će pratiti glavnu izložbu.

Godišnja izložba VŠSS Beogradska politehnika obuhvata radove studenata sa još tri studijska programa: grafičkog dizajna, dizajna industrijskih proizvoda i modnog dizajna proizvoda od kože. Izložba ima veliki značaj za sam nastavni proces kao i za vrednovanje i praćenje rada čitave jedne generacije studenata. Za mnoge studente je to prvo profesionalno predstavljanje i sagledavanje rada u novoj dimenziji pred javnošću i medijima. Na otvaranju izložbe biće dodeljene pohvale VŠSS Beogradska politehnika za najbolje radove.

foto: