20. 3. 2009.| Likovni program

Donji hol Velike sale 

0d 20. do 31.3 u 18.00

Aleksandar Vladić

PRO FORMA, fotografije

''Objektiv svetlosnog zapisa Aleksandra Vladića otkriva demijursku tajnu egzistencije svetlosti i boje koja se prividno iskazuje kao apstraktna, čista likovnost. Uzbudljivi intuitivno asocijativni likovni zapis tek u vremenu (kao niz vremenski razgraničenih fotografija) se inkarnira u prepoznatljivu tvar: formu, oblik, funkciju-most. Fotografije Aleksandra Vladića kao most između intuitivnog i racionalnog, apstraktnog i vidljivog, haotičnog i funkcionalnog, kolorita i konstrukcije.'' Goran Radovanović

Aleksandar Vladić se profesionalno bavi fotografijom dugi niz godina. Ovo mu je prva samostalna izložba.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Pozivnica

Signature: Ft/03/09


Program