8. 1. 2019.| Filmski program

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE NA RADIONICU FILMSKE KRITIKE-ARTIKULACIJA

8-15. januar 

Cilj radionice je da, kroz intervijue sa rediteljma i interaktivnom metodom gledanja filmova, polaznici razviju sposobnost artikulacije mišljenja i literarnog oblikovanja analize filma u formi kritike i eseja.

 

Radionicu vodi Goran Terzić, filmski kritičar i redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Prijave:ana.todorovic@dksg.rs