23. 10. 2018.| Muzički program

Utorak, 23. oktobar, 20.00, Velika sala

KONCERT POVODOM STOGODIŠNjICE SMRTI VELIKANA FRANCUSKE I EVROPSKE MUZIKE KLODA DEBISIJA (1862-1918)

 

Debisi se smatra za jednu od najistaknutijih ličnosti u oblasti impresionističke muzike. On nije bio samo jedan od najvažnijih francuskih kompozitora, već je bio i središnja figura cele evropske muzike na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vek.

Mirko Jorgović klavir, Nataša Đikanović sopran, Armin Tabaković bariton (klavir), Mirjana Begenišić sopran, Dušan Savković klarinet.