Sreda, 18.4. u 18:00, Mala sala

 

GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a (drugi deo)

"/> GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a (drugi deo)
18. 4. 2012.| Akademski filmski centar

Sreda, 18.4. u 18:00, Mala sala

 

GODIŠNjA PRODUKCIJA AFC-a (drugi deo)

 

18:00
SLIKE SA IZLOŽBE 2,
Zoran Saveski, eksperimentalni,  9:43
THE RAVEN,
Emilija Davidović, igrani, 11:18
PUZZLE,
Žarko Aleksić, igrani, 4:06
STAR WARS,
Adrian Nedeljković, igrani, 5:30
PROHIBICIJA, Aleksandar Sarić, dokumentarni, 19:30
OČEVINA,
Radomir Duvnjak, dokumentarni, 11:42
SKICE ZA PORTRET VELIZARA JOVIĆA,
Branko Čičić, dokumentarni, 12:00
SVETILIŠTE,
Marko Srzentić, dokumentarni, 21:00
VRABAC,
Svetozar Petrović, dokumentarni, 13:00
POJAČALO I GITARA,
Siniša Dugonjić, igrani, 39:22

 

20:30
EDUCATION,
Zoran Saveski, eksperimentalni, 5:00
OVER BELGRADE,
Andres Denegri, eksperimentalni, 4:25
MIKROB I STEVAN,
Miloš Tomić, dokumentarni, 18:00
CENTRAL,
Vuk Savić, dokumentarni, 7:00
VREME BLISKOSTI,
Miloš Milošević, igrani, 7:42
GAGARIN I JA,
Mihajlo Jevtić, igrani, 8:20
BULEVAR, Sava Trifković, eksperimentalni, 55:00
MOMENT OF MOVEMENT,
Zoran Tairović, igrano-dokumentarni, 69:00