16. 12. 2017.| Forum

Subota 16. i 23. decembar, 19.00, Studio 26

Radionica

MEDITACIJA U POKRETU

 

Moderna psihologija i psihoterapija se sve više okreću telu kao neizostavnom elementu razumevanja čoveka i shvatanju da se psiha i telo ne mogu posmatrati kao dve zasebne stvari. Telo i njegov izraz - pokret i ples, koji su odvajkada poznati kao moćno sredstvo lične transformacije, sve više dobijaju na značaju u psihoterapijskoj praksi.

 

Um ima stalnu potrebu da čavrlјa, ili je u prošlosti ili u budućnosti, i zaboravlјa da biva prisutan - u sada i ovde. Da bismo bili prisutni u sada i ovde, moramo biti u bolјem kontaktu sa telom, jer telo je uvek u sadašnjosti. Telo kroz senzacije neprestano šalјe poruke o tome kakvo je naše trenutno stanje i predstavlјa neprevaziđeni alat za bolјi kontakt sa sobom u svakodnevnom životu.

 

Cilј radionice je da se kroz svesni pokret bolјe povežemo sa sobom u sadašnjem trenutku, da osvestimo svoje telo i vežbamo telesnu svesnost, ali i da pokušamo da utišamo um i uđemo u stanje duboke unutrašnje tišine. Prvi deo časa je zagrevanje. Sledi deo u kome se uz pomoć različitih tehnika povezujemo sa sobom. Nakon toga posvećujemo se istraživanju svesnog pokreta, dok istovremeno težimo da razvijamo meditativno stanje uma.

 

Radimo bosi ili u čarapama, u komotnoj odeći.

 

Prijave na: vaylarea@gmail.com