20. 12. 2017.| Pozorišni program

Sreda, 20. decembar, 20.00, Velika sala

Pozorište na Terazijama

Emilio Karbalјido

DVA MIRISA RUŽE*

Muzička melodrama

 

Igraju: Ljilјana Stjepanović, Elizabeta Đorevska

Marijači: Bilјana Jovanović, Zoran Kovačevski, Anica Ivančević, Vlastimir Blagojević, Mihajlo Bogosavlјević, Dejan Stojadinović, Nikola Đokić, Jovan Nikolić, Branislav Jović, Miroslav Marković, Dušan Šida

 

Režija: Slavenko Saletović

 

U ovom komadu meksički pisac Emilio Karbalјido razvija lјupku, tečnu kamerno-scensku priču o dvema ženama koje odluče da, konačno, svoje životne sudbine preuzmu u svoje ruke! Spojene sticajem okolnosti i prinuđene na zajedničko delanje, nastoje da, spasavajući svog zajedničkog muškarca iz zatvora, dođu do novca za njegov put u slobodu. Kada nakon mnogih peripetija svoj naum i sprovedu, shvate da taj muškarac (koji je jednoj od njih muž, a drugoj lјubavnik) - takvu njihovu žrtvu možda i ne zaslužuje!

 

Prvakinje Pozorišta na Terazijama, potpomognute muzikom marijača Orkestra Pozorišta na Terazijama - čine ovu pozorišnu magiju mogućom, a publici daruju ono što nam je danas svima tako jako potrebno: zdrav, iscelјujući smeh!

 

*Cena ulaznice 200 dinara