19. 12. 2017.| Muzički program

Utorak, 19. decembar, 20.00, Velika sala

TRAGOM SRPSKIH STRUNA

(povodom obeležavanja 175 godina od nastanka prve srpske ŠKOLE ZA GITARU i promocije CD-seta 5 albuma "Jugoslovenske premijere-Istorijski snimci 1983-1993")

Uroš Dojčinović, gitara  

Gosti: Andrej Jovanić, gitara

Bratimir Mihajlović, gl. i odg. urednik IK BIVEKO

 

Promotivni program TRAGOM SRPSKIH STRUNA prvi put integralno, kroz reč i ton, predstavlja kapitalna srpska dela za gitaru, u kontekstu njihovog istorijskog nastanka. Istovremeno promoviše i prvo publikovano izdanje srpske Škole za gitar Georgija Milanovića, štampane 175 godina nakon njenog nastanka, izdavač PROMETEJ Novi Sad, kao i set od 5 audio albuma Jugoslovenske premijere - Istorijski snimci 1983-1993, Uroša Dojčinovića u izdanju BIVEKa.


Gitara je dostigla danas u Srbiji, na Balkanu, ali i na globalnom nivou, pozicije najzastupljenijeg i najpopularnijeg muzičkog instrumenta i postala nezaobilazan i važan činilac sveukupne muzičke scene. Njena duga i bogata istorija proteže se praktično od praistorije, preko antičkog i srednjevekovnog perioda, do savremenog trenutka. Međutim, u skladu sa geopolitičkom pozicijom, evolucija i divergencija ovog instrumenta u Srbiji, tekla je različitim intenzitetom i bila neprekidno pod uticajima i Istoka i Zapada. Kada se danas osvrnemo na istorijski put, dug blizu 200 godina, koji je gitara prošla na srpkom tlu, možemo konstatovati da je fenomenološki, na jedinstven istorijski, kulturni i sociološki način, prožela i povezala najrazličitije sfere našeg društvenog života, istovremeno upotpunjujući i kompleksnu evropsku muzičku sliku.


Ipak, sve do trideseih godina 20. veka, u muzičkom razvoju krajeva severno od Save i Dunava ispoljavana je predominacija zapadnoevropskih uticaja, dok je gitaristika južne i centralne Srbije trpela izrazitu stagnaciju izazvanu otomanskom okupacijom. Međutim, u Srbiju, na poziv Obrenovića, oko 1830. stiže Josif Šlezinger i počinje sa uvođenjem muzike i muzičke pismenosti, a već 1842. godine, iznedreno je i prvo originalno paradigmatično instruktivno delo ŠKOLA ZA GITARU Georgija Milanovića. Stotinak godina kasnije Srbija već ima formiran domaći opus stručne gitarističke literature.