25. 9. 2017.| Likovni program

Ponedelјak, 25. septembar, 19.00, Magistrala

PREVLAST VIZUELNOSTI – KAKO (PRE)ŽIVETI U VIZUELNOM DOBU?

Predavač: Luka Vukićević

 

Predavanje razmatra pitanje vizuelnosti u sadašnjosti sa osvrtom na položaj i uticaj vizuelnosti kroz vreme, od praistorije, antike, srednjeg veka, novog veka i modernog doba. Fokus vizuelnosti je na problemu viđenja, konkretno da li je viđenje prirodna datost ili simbolička konstrukcija koju treba naučiti. Hegemonija vizuelnosti u našem dobu se sagledava u kontekstu tehničko-tehnoloških inovacija – kako je izum fotografije u XIX veku doveo do redefinisanja suštine i svrhe umetnosti (slikarstva) i kako su otkriće i razvoj digitalnih medija u XX veku podstakli razmišlјanja o umetničkim i neumetničkim slikama. Vizuelnost koja postaje preovlađujuća u našem vremenu menja i usložnjava odnos između vizuelnog i verbalnog, odnos koji je vekovima smatran jasnim i definisanim, čime se otvaraju nove teme na polјu naučnog istraživanja.

 

Luka Vukićević je završio osnovne i master studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je student doktorskih studija na istom odelјenju matičnog fakulteta. Sarađivao je na izložbama organizovanim u Kući legata i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.

 

Ulaz slobodan