22. 6. 2017.| Likovni program

22. jun - 12. jul, Galerija

Otvaranje: četvrtak, 22. jun, 19.00

AQUA PERMANENS - Milica Antonijević

 

Naziv ovog ciklusa grafika je Aqua permanens, tj. voda koje nema (ne može da se pronađe), već mora da bude stvorena, izmišlјena: čovekova kreativna sposobnost stvara suštinu, značenje života...

 

Prema Jungovom tumačenju, aqua permanens je uzvišena voda, tečna verzija sopstva, odnosno prvobitna materija koja sadrži sva četiri elementa... Ta moćna simbolika vode, česte promene i pročišćenja koja sa sobom nosi, za mene predstavlјaju snažni provodnik emocionalne i duhovne energije. Kroz svoj doživlјaj pokušala sam da je dematerijalizujem i ponovo sjedinim u novu formu, snagu i konstrukciju.

Milca Antonijević

 

Milica Antonijević je diplomirala 1997. godinena FPU u Beogradu, odsek Primenjena grafika, atelјeGrafika i knjiga, a magistrirala 2003. na predmetuGrafika na istom fakultetu. Vanredni profesor jena predmetima Crtanje i Slikanje na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.