25. 5. 2017.| Filmski program

Ciklus predavanja

DEKODIRANjE

 

U ovom ciklusu predavanja, kroz opuse Nikolasa Rouga, Dejvida Kronenberga, Terensa Malika, Dejvida Linča i Alehandra Hodorovskog, pokušaćemo da iscrtamo kreativni proces ovih, već odavno kultnih stvaralaca, i otkrijemo skrivene tokove uticaja koji su oblikovali njihova dela.

 

Predavač: Dragan Dimčić, docent na Katedri za montažu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

 

Četvrtak, 25. maj, 20.00, Mala sala

TERENS MALIK

 

Vreme sadašnje i vreme prošlo

Prisutna su možda u vremenu budućem

A vreme buduće sadržano u vremenu prošlom.

Ako je čitavo vreme večno prisutno

Čitavom vremenu nema iskupljenja.

(T.S. Eliot - Bernt Norton, Četiri kvarteta)

 

Tačka koja omogućava sagledavanje i vraćanje smisla u naše živote, tačka koja spaja prošlost, sadašnjost i budućnost u smislenu celinu, ne može biti u istom koordinatnom sistemu sa vremenskom osom. Nju mora stvoriti autor, stvaralac koji će posredno dati ključ, stvoriti filter za pročišćeno iskustvo koje želi da prenese gledaocima. Mitski i alhemijski elementi su retko bili tako dobro utkani u tkivo filma kao u pojedinim delima Terensa Malika. U filmu Drvo života kamera plovi zajedno sa životom, a montaža spaja fragmente prostora i vremena u niz koji svoj smisao dobija tek u tački gde se bezvremeno seče s vremenom. Kroz analizu Malikovih tema i motiva otkrićemo tačku koja ih povezuje.