10. 5. 2017.| Akademski filmski centar

Sreda, 10. maj,18.00, Klub Magistrala

Tribina AFC

EKSPORT-IMPORT KULTURE

 

Kakvu kulturu proizvodi Srbija, da li je ona namenjena domaćoj ili inostranoj publici i tržištu kulture? Koliko je ona kvalitetna i konkurentna na regionalnom, evropskom i svetskom tržištu? Ko u svetu promoviše domaću kulturu i kakva je uloga Ministarstva spoljnih poslova? Postavićemo i pitanje koju i kakvu kulturu uvozi Srbija. Da li i kako uvoz kulture treba razraditi kroz Strategiju razvoja kulture? Koliko su inostrani kulturni centri i ambasade značajni za kulturnu politiku Srbije? Koju i kakvu kulturu oni promovišu? Razmotrićemo i sam pojam domaće kulture i njegovu budućnost u kontekstu procesa globalizacije, kao i pitanje kulturnog identiteta, postkolonijalizma i kulturne hegemonije.

 

Moderator: Bojan Milosavljević

 

Bojan Đorđević, udruženje Ringring, festival TodoMundo i emisija Disco 3000

Jelena Đorđević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Miroljub Stojanović, Filmski centar Srbije

Nevena Nikolić, koordinatorka kulture, medija i javne diplomatije, ambasada Kraljevine Holandije

 

DOBRO DOŠLI! DOBRO DOŠLE!