11. 4. 2017.| Akademski filmski centar

Utorak, 11. april, 18.00, Amfiteatar

Tribina AFC

STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE SRBIJE - ŽENSKI GLASOVI

 

U Srbiji je u toku proces izrade Strategije razvoja kulture 2017-2027. Sećajući se definicije francuskog filozofa Luja Altisera da je kultura deo državnog ideološkog aparata (DIA), možemo reći da je pisanje Strategije važan ideološki projekat države, države koja je zbog specifičnog društveno-istorijskog konteksta još uvek pod dominantnom autoritarnom političkom kulturom i patrijarhalnom idologijom distribucije moći u društvu. Šta su to i ko su ženski glasovi u kulturi, kao i kakve su mogućnosti njihovog učešća u izradi Strategije razvoja kulture Srbije razgovaraćemo sa našim gošćama.

 

Moderator: Bojan Milosavljević

 

Učestvuju:

Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti, umetničko obrazovanje

Marina Blagojević Hughson, Srpsko sociološko društvo, društvena teorija

Tatjana Nikolić, Projekat Femix, alternativna scena

Višnja Kisić,Evropa Nostra Srbija, kulturno nasleđe

Biljana Dojčinović, Knjiženstvo, književnost

Ivana Kronja, Srpska akademija filmske umetnosti i nauke – AFUN, film

Gordana Lebović, OMEN teatar, pozorište

Marija Popović-Zmaja, SKC Novi Sad, Erasmus+ program

Jasminka Petrović, URA kultura,kultura za decu

Anne-Lorraine Vigouroux, Francuski institut u Srbiji, kulturna politika Francuske

 

DOBRODOŠLI! DOBRODOŠLE!