16. 3. 2017.| Filmski program

Četvrtak, 16. mart, Mala sala, 19.00

Ciklus predavanja

 

DEKODIRANjE

 

U ovom ciklusu predavanja, kroz opuse Nikolasa Rouga, Dejvida Kronenberga, Terensa Malika, Dejvida Linča i Alehandra Hodorovskog, pokušaćemo da iscrtamo kreativni proces ovih, već odavno kultnih stvaralaca i otkrijemo skrivene tokove uticaja koji su oblikovali njihova dela.

 

Predavač: Dragan Dimčić, docent na Katedri za montažu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

 

Film pripada gledaocu isto toliko koliko i reditelju… čak možda i više gledaocu.

 

Rougovi filmovi sadrže veliki broj informacija u obliku ponavljanja formi, objekata, gestova, boja i zvukova. On pokazuje mnogo, a objašnjava vrlo malo. Gledaoci su bombardovani slikama koje izgledaju nabijene značenjem i naterani su da se aktivno uključe u njihovo odgonetanje, ali ne mogu da dovrše strukturu i ostave je, sa olakšanjem, iza sebe. Postaju jedno sa Rougovim likovima. Stranci u stranoj zemlji, pokušavaju da pronađu smisao u onome što vide, ali u tome ne uspevaju. Analizirajući pojedine segmente iz njegovog opusa, odgonetnućemo deo misterije koju je Roug utkao u svoje filmove.