24. 1. 2017.| Muzički program

Utorak, 24. januar, 20.00, Velika sala

ORFERION

Ansambl za ranu muziku

 

Ansambl za ranu muziku Orferion osnovan je septembra 2006. godine u Beogradu. Cilj je da se izvođenjem, prevashodno srednjovekovne i renesansne muzike, približi sadašnjem slušaocu vreme i umetnost u periodu od XII do XVII veka. Članovi ansambla su muzičari koji su se bavili izučavanjem rane muzike na odseku za ranu muziku Muzičke škole Josip Slavenski u Beogradu. U okviru odseka je bila zastupljena izuzetna koncertna delatnost, te su stekli veliko iskustvo u interpretaciji ove specifične muzike. Za neke od njih ovo je bila dovoljna preporuka za nastupanje sa ansamblom Renesans, našim renomiranim sastavom za interpretaciju rane muzike, čiji su članovi i profesori na odseku za ranu muziku.

 

 

*Besplatne ulaznice možete podići dva dana ranije na portirnici