11. 12. 2016.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2016

Festival novog filma i videa /

Festival of New Film and Video

Beograd / Belgrade, 7-11. decembar 2016.

 

11. 12. | Nedelja | Sunday

 

11.00 | Sala za sastanke | Conference Hall

Okrugli sto / Round Table Discussion

ALTERNATIVNI FILM U REGIONU 2016 / ALTERNATIVE FILM IN REGION IN 2016

Učesnici / Participants: Marina Gržinić, Eve Heller, Zoran Saveski, Greg DeCuir Jr. …