10. 12. 2016.| Akademski filmski centar

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2016

Festival novog filma i videa /

Festival of New Film and Video

Beograd / Belgrade, 7-11. decembar 2016.

 

10.12.  Subota | Saturday

 11.00 | Sala za sastanke | Conference Hall

Okrugli sto / Round Table Discussion

UMETNIČKI POKRETI I ALTERNATIVNI FILM I VIDEO /

ART MOVEMENTS AND ALTERNATIVE FILM & VIDEO

 

Učesnici / Participants: Božidar Zečević, Eve Heller, Marina Gržinić, Slobodan Šijan, Diana Nenadić, Petra Belc, Dejan Sretenović, Sebestyén Kodolányi, Miroljub Stojanović, Miroslav Bata Petrović, Zoran Saveski ....