1. 5. 2010.| Akademski filmski centar

Vreme kino klubova : Festival novog filma i videa Alternative film video 2010
urednik Miodrag Milošević
prevod: Mihailo Ristić, Milica Vlajković
fotografije: Ana Pozderac
godina izdanja: 2011

 

Sadržaj:

Branislav Miltojević: Vreme kino klubova ili Nekolike teze o prvim (anti)filmskim / alternativnim istraživanjima i eksperimentima

Miodrag Milošević: Vreme kino klubova

Okrugli sto: Vreme i avangarda kino klubova - učesnici: Karpo Godina, Mitja Marko Feguš, Miha Peče, Tone Rački, Sunčica Fradelić, Željko Radivoj, Krunoslav Poljak, Stevan Vuković, Nikola Đurić, Branislav Miltojević, Vladimir Anđelković, Zoran Saveski, Miodrag Milošević

Okrugli sto: Eksperimentalni film u regionu - učesnici: Badi Mink (Bady Minck), Karpo Godina, Mitja Marko Feguš, Miha Peče, Greg Dekur (Greg DeCuir), Sabolč Tolnai (Szabolcs Tolnai), Zoran Saveski, Predrag Čonkić, Miodrag Milošević

Regionalni program

Internacionalni program

Lista značajnih ostvarenja festivala

Program festivala

 

Zbornik radova festivala Alternative film/video 2010.

Knjiga je u prodaji - 250,00 RSD