29. 2. 2012.| Forum

Sreda, 29. 2. 18:00, Studio 26

Knjigom na krizu

Razgovor povodom knjige

KRIZA

Korisni idioti i kolaps Srbije

Ljubomira Kljakića

Učestvuju: Ljubomir Kljakić. Slobodan Samardžić, Mile Savić, Slobodan Divjak, Aleksandar Nikitović,  Saša Gajić, Miloš Knežević 

 

Autor knjige propituje osnove i ciljeve nastojanja globalnog upravljanja u ambijentu krize korporativnog kapitalizma. Uranjajući u aporetične težnje ka uspostavljanju globalne dominacije autor analizira regionalna i lokalna postignuća tzv. hiperelite. Naročito usredsređen na formiranje lokalnih političkih elita i kvazielitnih grupa autor dospeva do pojave i pojma „korisnih idiota“ . Upravo na toj tački dolazi to intepretativnog preloma u pravu skiciranja onih humanih praksi koje mogu i trebaju da dovedu do emancipacije i razvrgavanja svakovrsnih, vidiljivih i nevidiljivih lanaca koji porobljavaju ljude u savremenom dobu.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/02/12; A/02/12