13. 10. 2016.| Biblioteka

Četvrtak 13.10 u 18:00, Čitaonica E
predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar
INFORMACIONA PISMENOST 2 – NAPREDNE TEHNIKE PRETRAŽIVANjA
Na ovoj radionici studenti uče da pretražuju KoBSON, elektronsku bazu podataka koja je besplatno dostupna u Biblioteci DKSG, specifične tehnike pretraživanja, kao i pretraživanje najboljih naučnih baza, specijalizovanih za pojedine oblasti (npr. EBSCO Medline za medicinare ili Hein Online za pravnike).