29. 9. 2016.| Biblioteka

29. 9. u 18.00, Čitaonica E

INFORMACIONA PISMENOST 1 - OSNOVE PRETRAŽIVANjA LITERATURE

Predavač: Obrad Vučkovac, bibliotekar

 

Radionice su namenjene studentima koji uče da pišu seminarske, diplomske i master radove. Pretraživanje literature je prvi korak - radionica će vam pomoći da na najbrži, najlakši i najefikasniji način dođete do relevantne literature za pisanje svog rada.