22. 6. 2016.| Biblioteka

Sreda 22.6 u 18:00, Čitaonica E,
KOBSON RADIONICA ZA STUDENTE
Radionica je posvećena pretraživanju KOBSON-a, elektronske baze naučnih stručnih časopisa i knjiga, dostupne preko akademske mreže. Dragocena je pomoć studentima u pripremi i pisanju akademskih radova (seminarskih, diplomskih, specijalističkih, master i doktorskih radova). 
radionicu vodi: Aleksandra Popović, načelnik Sektora za naučne informacije i razvoj Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“