1. 6. 2016.| Biblioteka

1.6- 15.6. Hol Biblioteke
Izložba knjiga
Autor izložbe: Rastko Marković
MISLIM, DAKLE POSTOJIM – 420 godina od rođenja Dekarta
Francuski filozof, naučnik, matematičar, putnik i ezoteričar Rene Dekart (1596-1650) smatra se začetnikom racionalizma. Vreme u kome je živeo bilo je uzbudljivo razmeđe dve epohe. Dekartova učenja izražavaju težnje mlade buržoaske klase koje se rađa. Svoju čuvenu metodologiju zasnovao je na načelima – sve treba primati kritički i kao istinito uzeti samo ono je jasno i razgovetno uočljivo, svaki problem treba raščlaniti, zaključivati od jednostavnijeg prema složenijem i tako postepeno doći do spoznaje, na kraju proveriti i pregledati da li je bilo propusta u izvođenju.