12. 1. 2016.| Mićunov ćošak

Utorak, 12.1. u 20.00, Klub Magistrala
Ciklus: Očevi i sinovi
FELA KUTI

 

Sve u vezi sa Felom ima mitske dimenzije: bio je u braku sa 26 žena, izlazio je na scenu sa grupom od tridesetak muzičara i plesačica, na komunu u kojoj su živeli nigerijske vlasti su poslale 1000 vojnika, a ovi su je sravnili sa zemljom. Nekoliko puta su ga zatvarali i mučili, a on je i dalje, do kraja, razobličavao korumpiranost vlade i ostatke kolonijalnog mentaliteta. Na Kutijevu sahranu (1997) došlo je milion ljudi.

Moćna i ekstatična Felina muzika kao da je uhvatila supstrat sile koja kruži u nama i oko nas; njegov afrobit ubeđuje da se mučno stanje o kojem govore ozbiljni i teški tekstovi ne može prihvatiti upravo zbog samog života.