11. 12. 2015.| Akademski filmski centar

11:00 | Sala za sastanke | Conference Hall

Okrugli sto / Round Table Discussion

EKSPERIMENTALNI FILM U VREME INTERNETA

 

Učesnici: Hrvoje Turković, Diana Nenadić, Branislav Miltojević, Frédéric TachouDunja Jelenković, Ana Hušman, Stevan Vuković, Neil Young, Sebestyén Kodolányi...

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija


foto: Dule Jelen