10. 12. 2015.| Akademski filmski centar

17:00| Mala sala  

Experimentalni film u vreme interneta

BELA BALAŽ STUDIO Internet Archives

Predstavlja Sebestyén Kodolányi

 

"Kada je reč o nemim filmovima, već smo skoro zakasnili sa arhiviranjem. Nešto će biti zauvek izgubljeno zbog našeg kašnjenja, i za to nema opravdanja. Ali još uvek je moguće stvoriti temeljnu zbirku zvučnih filmova. Takva zbirka, neprekidno obnavljana, trebalo bi da u svakom trenutku predstavlja trenutno stanje razvoja filma. Kao u biblioteci, filmove treba razvrstati prema njihovih karakterističnim dostignućima. Taj katalog mora imati detaljne opise i ocene, kako bi posetilac mogao brzo da pronađe ono što ga posebno zanima."

 

Bela Balaž, 1931. godine

 

"Filmska dela trajne vrednosti jesu izabrana, ali, u načelu, evropski nacionalni filmski kanoni osuđeni su na reviziju. Pretežno komformistički filmovi proizvednei industrijski, u zatvorenim kulturama, koji su u svoje vreme možda imali veliki uticaj, danas izgledaju lažno i nezanimljivo. U isto vreme, veliki deo kinematografske produkcije – eksperimenti, dokumentarci, primenjeni žanrovi koji su danas izgubili funkcionalnost, itd. – još uvek čeka da ga otkrijemo. Sa raspadom hijerahije filmskih žanrova, takva dela pojavljuju se u novom svetlu. Uporedni pristup, sa internacionalnim kontekstom, pokazuje njihove inovacije na planu forme i sadržaja, uključuje ih u savremene socijalne i umetničke kontekste i čini ih relevantnim na novi način. Ovaj proces ponovne selekcije može se olakšati putem kuratorskog rada, kao i putem digitalizacije koja će omogućiti lakši pristup materijalu. Digitalna tehnologija je demokratska i u najboljem slučaju vodi ka uklanjanju razlike između zvaničnika/profesionalaca i andergraund umetnika/amatera u filmu, stvarajući novu koncepciju ujedinjenje kinematografije. Uspešno odabrani i predstavljeni filmovi mogli bi postati deo novog kanona i dobiti novu komercijalnu i distribucijsku vrednost."

 

Sebestjen Kodolanji, 2015,.

citat iz predavanja "Digitalizacija u Mađarskoj i filmska kustoska praksa",

održanog na

Međunarodnoj radionici: Sadašnjost i budućnost filmskog nasleđa,

 

Prezentacije INTERNET ARHIVE STUDIJA BELA BALAŠ nije naprosto prezentacija vebsajta u nastanku, niti je poziv za saradnju sa drugim filmskim kolekcijama i bibliotekama.

 

Sastavni deo prezentacije biće filmovi Bojana Jovanovića, Ivana Ladislava Galete, Tomislava Gotovca i Tibora Hajasa.