11. 12. 2015.| Biblioteka

Prozor Šangaja
Petak 11.12 u 19:00, Čitaonica E, tematsko veče
Veče pripremili:
Marina Pop-Cenić
Jelena Dimitrijević


OD SLIKA KA MODERNOM PISMU


Kinesko pismo je neprekidno u upotrebi više od četiri hiljade godina, a slike kojima su se prvobitno zapisivali pojmovi su prerasle u ideograme koji se danas koriste. Ako se dublje istražuje, kinesko pismo sa svojim mnogobrojnim elementima nam daje različita saznanja, npr. kako su ljudi u dalekoistočnog podneblja u prastara vremena doživljavali i zapisivali pojmove, filozofiju života, razvoj društva i kulture, kao i još mnogo toga, ne zanemarujući tehniku i umetnost samog pisanja.

 

Izlaganje će biti praćeno video prezentacijom. 
Ujedno, ovim događajem će se obeležiti šest godina rada Prozora Šangaja.Vrste materijala u arhivi: Fotografija


foto: Jovan Nedeljkov