6. 10. 2015.| Akademski filmski centar

Уторак/Tuesday 6.10. у 18:00, Мала сала/Small Hall

ПРОМОВИСАЊЕ ТАЛЕНАТА: Картун Дор 2015

Promoting the Talents: Cartoon d’Or 2015

 

Картун д'Ор је пан-европска награда за најбољи кратки анимирани филм године. Награду додељује Картун – Европска асоцијација анимираног филма уз подршку Медија програма, која награђује најбоље од најбољих и само филмови који су добитници награда са главних европских фестивала могу да се такмиче.

У оквиру овог кратког избора, жири састављен од међународних експерата бира шест финалиста и победника. Картун д'Ор се додељује једанпут годишње у септембру месецу током Картун форума, форума за копродукцију, финансирање и дистрибуцију европских анимираних филмова за ТВ и нове медије. Сврха Картун д'Ор-а је да делује као спона између режисера кратких филмова и индустрије, и да испомаже талентоване уметнике да отпочну нове пројекте.

Установљен 1991. године, први Картун д’Ор је био додељен британском режисеру Нику Парку (NickPark), који тада био још непознат, за његов филм „Задовољства створења“. Уследила су друга велика имена као нпр. Силваин Шоме (SylvainChomet ), Жак-РемиГирер (Jacques-RémyGirerd), Марк Бејкер (MarkBaker), Мајкл Дудок Де Вит (MichaelDudokDeWit), Џоана Квин (JoannaQuinn) и Бењамин Ренер (BenjaminRenner).

The Cartoon d’Or is the pan-European award for the best animated short film of the year. Granted by CARTOON - the European Association of Animation Film with the support of the MEDIA Programme, it rewards the best of the best since only prize-winning films from the major European festivals can compete.

Amongst this short list, a jury of international experts selects six finalists and a winner. The Cartoon d’Or is annually awarded in September during the Cartoon Forum, the forum for the co-production, financing and distribution of European animation for TV and new media. The purpose of the Cartoon d’Or is to act as a pipeline between short film directors and the industry, and to help talented artists start a new project.

Launched in 1991, the first Cartoon d’Or went to British director Nick Park, still unknown at the time, for his film “Creatures Comforts”. Other great names have followed, such as Sylvain Chomet, Jacques-Rémy Girerd, Mark Baker, Michael Dudok De Wit, Joanna Quinn and Benjamin Renner.

 

САМАЧКИ ЖИВОТ 2:15 A Single Life Режија / Director: Job, Joris & Marieke  Холандија /Netherlands, 2014.

Када пуститајанствену синглицу, Пиа наједном добије моћ да путује кроз свој живот.

When playing a mysterious vinyl single, Pia is suddenly able to travel through her life. 

 

ОДЛАЗАК ЈЕСЕНИ 10:30 Autumn Leaves Режија / Director: Carlos De Carvalho & Aude Danset  Француска / France, 2013.

Абел живи зими,  а Аполин лети. Изоловани у својим „природама“ они никада не срећу једно друго. Чак не би ни требали да се сусретну. Тако када Абел прекорачи границу и открије Аполин, радозналост постаје незадржива.

Abel lives in the winter and Apolline lives in the summer. Isolated in their „natures“, they never met each other. They are not even supposed to meet. So when Abel crosses the border and discovers Apolline, curiosity is overwhelming...

 

БРАЋА ПО ОРУЖЈУ 30:00 Brothers In Arms Режија / Director: Cav Bøgelund Данска / Denmark, 2014.

Браћа по оружјудоноси нам причу о Орну, данском командиру вода смештеном у Авганистану и његовој сарадњи са локалним полицијским капетаном, Фаридом.

Brothers In Arms tells the story of Ørn, a Danish platoon commander positioned in Afghanistan and his cooperation with local police captain, Fareed.

 

КОДА 9:00 Coda Режија/Director: Alan Holly Ирска/Ireland, 2014.

Изгубљена душа пијано тумара градом. У парку сусреће Смрт која му показује многе ствари.

A lost soul stumbles drunken through the city. In a park, Death finds him and shows him many things.

 

 

ЈЕДВА ЧЕКАМ 5:00 I Can’t Wait Режија / Director: Claire Sichez Француска / France, 2013.

Једноставна горко-слатка прича, прича која дотиче сва доба, коју желимо да чувамо за себе као тајну, прича која носи мноштво осећања, прича коју, на крају, желимо да делимо са свима: то је прича о животу.

It is a simple and bitter-sweet story, a story that touches any age, that we want to keep to oneself as a secret, a story carrying many feelings, a story which, finally, we want to share with everybody: it is the story of life.

 

ШИРА СЛИКА 7:30 The Bigger Picture Режија / Director: Daisy Jacobs Велика Британија / United Kingdom, 2014

„Желиш да је ставиш у дом; ти јој то реци; реци јој сада“ сикће један од браће. Али мајка не жели да иде и њихови сопствени животи почињу да се расплићу. Иновативни ликови у природној величини причају оштру, али мрачно комичну причу о старању о мајци у позним годинама.

“You want to put her in a home; you tell her; tell her now” hisses one brother. But Mother won’t go, and their own lives unravel. Innovative life-size animated characters tell the stark and darkly humorous tale of caring for an elderly parent.